Dayton Superior Jet Stakes, 7/8"x48" w/Holes

1_1103521