Diamond Vantage Crack Chaser Blade 4"x.375"x5/8-11

1_1001568 MFG #: 0402CCV
V shaped segments