Diamond Vantage Crack Chaser Blade 4"x.375"x5/8"

1_0021327 MFG #: 0401CCV
V shaped segments